ODiSea13

Activitats d'acció climàtica per a escoles

Des de setembre de 2018 i en el marc del Pla UPC Sostenible i amb la col·laboració del Programa Enllaça de la UPC oferim cursos per a alumnat i professorat de secundària per introduir l'acció climàtica en el dia a dia dels centres educatius. Més de 1000 alumnes i 100 professores i professores han passat per les diferents activitats que es descriuen en aquest bloc.

Activitats per a alumnat

  • Us proposem activitats de curta durada per fer a l'aula.

  • Venim a l'escola i us fem un taller introductori l'ESO, Batx i cicles.

  • Us acompanyem perquè feu el projecte d'inventari d'emissions

  • Un aportem recursos didàctics propis i enllaços externs.

Activitats per a professorat reconegudes per XTEC (ICE-UPC)

  • Exploratori de la Natura i ODS13 (juliol 2022)

  • Acció climàtica a l'aula (20h, online) (abril 2022)