ODiSea13

Activitats d'acció climàtica per a escoles

Des de setembre de 2018 i en el marc del Pla UPC Sostenible i amb la col·laboració del Programa Enllaça i de l'Exploratori de la natura de la UPC oferim tallers de curta i llarg durada per a alumnat i professorat de secundària per introduir l'acció climàtica en el dia a dia dels centres educatius. Més de 1200 alumnes i 120 professores i professores han passat per les diferents activitats que es descriuen en aquest bloc.

Activitats per a alumnat

Activitats per a professorat reconegudes per XTEC (ICE-UPC)