Fake news i escalfament global


Aquesta activitat està relacionada amb el món de la comunicació i treballa dos aspectes fonamentals en la lluita contra el canvi climàtic i la desinformació: el negacionisme i les fake news. Es conegut el tweet que va fer l’anterior president dels USA quan el seu país va patir una onada de fred en relació a l’escalfament global, i que sumat a altres motius va fer que Twitter li tanqués el compte. 



L’activitat consisteix a cercar (també es poden aportar per part del professorat) i analitzar diferents notícies relacionades amb el canvi climàtic en petits grups i explicar per què creuen que aquella notícia és falsa o que no és del tot certa, i també quin paper juga el sensacionalisme de les tragèdies climàtiques a la premsa actual. Es pot treballar en anglès. En grups més avançats d’edat es pot demanar que la contrastin i que aportin una referència alternativa amb una base científica que la contradigui. També es pot treballar als darrers cursos de l’ESO i el Batxillerat el fenomen del negacionisme i la seva vinculació amb els moviments populistes.