Disseny d'experiments i click bait

No és fàcil reproduir l’efecte del gas CO2 i el fenomen d’absorció d’energia. Part de la radiació electromagnètica que arriba del sol travessa l’atmosfera i arriba a terra i l’escalfa. Els cossos calents emeten radiació infraroja que és absorbida pel CO2 escalfant l’atmosfera. Una manera de visualitzar-ho és fent servir un receptacle hermètic amb CO2 i un altre sense, i estudiar les diferències. 


Aquest taller es pot presentar com a experiment de descoberta fenomenològica sense anar més enllà als nivells de primària i inici de l’ESO i es pot fer en una sessió, o bé treballar la reacció química que genera el CO2, el model d’efecte hivernacle que hem creat i la radiació electromagnètica i les diferents freqüències a segon cicle de l’ESO i Batxillerat. A tall d’exemple es pot començar preguntant com podem obtenir el CO2 i d’aquí surten diferents propostes, algunes de ben enginyoses o esbojarrades, per trencar el gel. El vídeo original inspirador és aquest, i convé llegir els més de mil comentaris.


L’experiment de fet es pot dur a terme amb -per exemple- pastilles per netejar la dentadura postissa o bé inflant un globus i buidant en contingut a l’interior, o amb vinagre i bicarbonat. És important tancar bé el receptacle, assegurar-se que hi ha CO2 a dins i fixar la sonda de temperatura lluny de la paret de vidre. Es pot aprofitar per introduir conceptes com la diferència entre calor i temperatura i dels sensors (també es pot fer amb un termòmetre). En els experiments realitzats sovint s’aconsegueixen diferències de T de 2 o 3C entre el tot i que cal una mica de pràctica.  


I el final de l’experiment és sorprenent. Esteu segurs que no us he enganyat? Els vídeos d’internet són perillosos, qui diu que no és simplement que hi ha més pressió i per tant més temperatura? Qui diu que els sensors estan calibrats? Com sabem que el CO2 no s’escapa, o que la sonda està tocant el vidre i per això canvia la T?... Es pot enllaçar amb molts dels vídeos que hi ha sobre moviment perpetu amb imants i la fiabilitat de fonts a internet.