El conte de la Gaia i en Carboni

Sovint la física del canvi climàtic s’aborda des de disciplines com l’efecte hivernacle amb la radiació electromagnètica o el concepte d’energia que no apareixen amb cara i ulls fins a 3er d’ESO. Els tallers amb edats més primerenques -1er i 2n ESO, darrers cursos de primària- no funcionaven fins que vam decidir prendre com a punt de partida la biologia i la geologia, molt més pròpia d’aquestes edats i més d'acord amb el currículum. 


El conte, o millor, la història, comença explicant l’origen de la Terra i les tres maneres que Gaia s’ha empescat, amb l’ajut del seu amic Carboni, per aprofitar l’energia que li arriba del Sol mitjançant el sol i el vent, la meravellosa fotosíntesi que converteix l’energia solar en química, i el combustible fòssil que ara estem malbaratant.  


Si us el voleu fer vostre, el conte el trobeu publicat en aquesta revista i teniu permisos per refer-lo tant com sigui necessari.