On s'amaga el CO2?

Ni els adults ni la canalla som gaire conscients de què implica reduir el pressupost d’emissions de carboni a la meitat en 9 anys, i a 0 en 20 més en part perquè no sabem on es genera. En aquesta activitat a partir del actes quotidians arribem a entendre que vivim en la societat fòssil i que la meitat de les emissions tenen el seu origen en activitats com la producció o l’agricultura que no podem resoldre amb plaques fotovoltaiques o aerogeneradors. Una font interessant per treballar aquest tema és la infografia i informació relacionada de l’inventari d’emissions que publica l’Oficina de canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya.


La classe comença -es pot teatralitzar més o menys- amb el despertador que sona i encenem el llum. D’on ve l'energia per fer aquesta llum? La primera pregunta sovint els descol·loca perquè diuen que de l’endoll i prou, sovint no s’han preguntat què hi ha més enllà, i van seguint el cable fins que arriben a la central de generació -renovable, carbó, cicle combinat... un 80% fòssil. Continua amb la roba, d’on ve? De què està feta? Cotó? Plàstic? D’on surt el plàstic de la roba? Arribem als cereals i el blat de moro: on i com es conrea? Com arriba a Catalunya? Quin fertilitzant es fa servir i d’on surt (gas natural)? I així anem fent, el patinet o cotxe o metro, la vedella del dinar i el metà i el pinso, les bledes i el malbaratament alimentari, el paper de l’escola i el seu reciclatge, l’edifici on fa les extraescolars o la classe, l’aire condicionat quan fa calor i els gasos refrigerants... difícil trobar algun element que no emeti fins l’hora d’anar a dormir.